Seguretat

Telèfon: 699996333

Correu Electrònic: policialocal@lalqueriadelacomtessa.es

Ubicació: Planta baixa del Ajuntament

Descripció:

La Policia Localés un cos de seguretat que depèn de les Corporacions locals i que participa en el manteniment de la seguretat pública. És un institut armat de naturalesa civil amb estructura i organització jerarquitzada i en totes les seves actuacions es regeix pel que estableix la Llei de Bases de Règim Local, Llei de Forces i Cossos de Seguretat, i les Lleis de Coordinació de Policies Locals, així com per Reglaments específics del Cos i altres normes dictades per les corresponents administracions locals.

Funcions:

  • Protegir a les autoritats de les corporacions locals, i vigilància o custodia dels seus edificis i instal·lacions.
  • Ordenar, senyalitzar i dirigir el tràfic en el casc urbà, d’acord amb allò establert en les normes de circul·lació.
  • Instruir atestats per accidents de circul·lació dins del casc urbà.
  • Policia administrativa, amb allò relatiu a les ordenances, bands i altres disposicions municipals dins de l’àmbit de la seua competència.
  • Participar en les funcions de policia judicial, en la forma establerta a l’article 29.2 d’aquesta Llei.
  • La prestació d’auxili, en el cassos d’accident, catàstrofe o calamitat pública, participant, en la forma prevista en les Lleis, en l’execució dels plans de protecció civil.
  • Efectuar diligències de prevenció i que aquestes actuacions tendisquen a evitar la comesa d’actes delictius en el marc de col·laboració establert en les juntes se seguritat.
  • Vigilar els espais públics i col·laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i amb la policia de les Comunitats Autònomes la protecció de les manifestacions i el manteniment de l’ordre en grans concentracions humanes, quan siga referit per al cas.
  • Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siga requerits per al cas.

Àmbit d’actuació: Terme municipal de l’Alqueria de la Comtessa.

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30