• Bienstar
Benestar Social

Nom:Inés Sanchis Jorge

Càrrec: treballadora social

Horari d’atenció: Divendres de 10:30 a 14:00 hores

Ubicación:Primer pis de l’ajuntament .

Telèfon:962893002

Els serveis socials generals constitueixen l’estructura bàsica del sistema públic de serveis socials, per mitjà de la prestació d’una atenció integrada i polivalent dirigida a tota la població, articulada a través d’actuacions preventives, assistencials i de rehabilitació,  en un àmbit primàri, amb caràcter universal i gratuït.

La seu finalitat és promoure el desenvolupament ple de l’individu i dels grups en què s’integra, per mitjà de la potenciació de la seua participació en la búsqueda de recursos i la priorització de les necessitats més urgents i bàsiques.

Correspon als serveis socials generals la programació, implantació i gestió de la intervenció generalitzada d’atenció primària.

L’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa presta els serveis socials mitjançant la Mancomunitat de la Safor, entitat de què forma part.

 

Funcions:

a)      Servei d’Informació, Orientació I Assessorament tècnic.

b)      Servei d’Ajuda a Domicili..

c)      Programes de Cooperació Social.

d)      Programes de Convivència i Reinserció Social.

e)      Programes d’Oci i Temps Lliure.

f)        Programes que tindran per objectiu l’atenció de les necessitates més bàsiques.

g)      Programes de Prevenció i Reinserció.

 

Activitats: Des dels Serveis Socials generals també es tramiten les següents ajudes i prestacions:

-         Tele-assistència.

-         Menjar a casa.

-         Renda garantida de ciutadania

-         Sol·licitud del grau de discapacitat.

-         Sol·licitud  del reconeixement de dependència.

-         Ingrés en residència, centre de dia i/o centre ocupacional per a discapacitats.

-         Tramitar Pensions No Contributives.

-         Tràmit del programa de termalisme i de vacances de l’IMSERSO i de la Generalitat.

-         Tarjeta cultural i de transport per a pensionistes.

-         Llibre de família nombrosa.

-         Ajudes per a l’eliminació de barreres arquitectòniques per a persones amb minusvalidesa al seu habitatge.

-         Tarjeta d’aparcament per a persones amb discapacitat i mobilitat reduïda.

-         Etc.

L’equip de Serveis Socials també està integrat per una psicòloga i dues educadores socials, les quals presten els serveis en funció de la demanda i es desplacen pels pobles atenent a les famílies i/o menors que ho necessiten. Principalment s’encarreguen d’atendre les problemàtiques familiars, acolliments de menors,  programa d’absentisme, assessorament a menors i famílies.

El Servei Especialitzat d’Atenció a la Família i la Infància s’integra dins l’oferta dels Serveis Socials de La Mancomunitat de la Safor.

El grup de treball està format per un psicòleg i una treballadora social, i la seua intervenció va dirigida cap a la prevenció, l’atenció i el tractament de les situacions familiars que provoquen malestar i sofriment en els seus membres.

Els usuaris poden accedir al SEAFI acudint a la treballadora social del municipi, que farà la derivació corresponent.

 

Lloc d’atenció :

Mancomunitat de  Municipis de la Safor.

Avinguda República Argentina, 28, 4ª planta.

46702- Gandia

Tel.: 962965003 (ext31)

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30